Πολιτική Απορρήτου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.Glowngo.gr
Σκοπός μας στην King Roses ltd είναι να σεβόμαστε και να προστατεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ιδιωτική σας ζωή και τις προτιμήσεις σας διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και απορρήτου κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειριζόμαστε. Γι’ αυτό με το παρόν κείμενο θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα σας, πώς και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε, καθώς επίσης και τι είδους δεδομένα είναι πιθανό να συλλέξουμε από εσάς κατά την χρήση της Ιστοσελίδας μας www.Glowngo.gr . Επίσης, θέλουμε να σας ενημερώσουμε και για τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας μας, η μέσω φόρμας από τα Social ( Facebook , Instagram ) καθώς και ο Εκτελών την επεξεργασία είναι η King Roses ltd , με έδρα Λαγυνά Θεσσαλονίκης, T.K. 57200 με ΑΦΜ 996790737 και αριθμό ΓΕΜΗ 164209004001
Η KING ROSES LTD δεσμεύεται να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, και δηλώνει ότι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του Ιστοτόπου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR – εφεξής «ο Κανονισμός»).
Εάν κατά την χρήση της Ιστοσελίδας μας χρειαστεί να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούσες δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σας διαβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από εμάς με σεβασμό προς την ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητά σας και πάντοτε σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες που θέτει ο Κανονισμός.
Η KING ROSES LTD δικαιούται να μεταβάλει αυτή την πολιτική οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ατομικά σε κάθε χρήστη. Κάθε τέτοια μεταβολή θα δημοσιεύεται στον Ιστότοπο της Εταιρίας και στην σχετική γι’ αυτό θέση εντός αυτού.

Στοιχεία που συλλέγουμε
Κατά περίπτωση μπορεί να συλλέξουμε από τους Χρήστες της Ιστοσελίδας μας η μέσα από φόρμα ενδιαφέροντος στα Social τις ακόλουθες πληροφορίες-δεδομένα:
• Ονοματεπώνυμο
• Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Ταχυδρομική διεύθυνση
• Επάγγελμα
• Μελλοντικές προτιμήσεις επικοινωνίας και στοιχεία ανατροφοδότησης των καταναλωτών
• Άλλες πληροφορίες σχετικές με έρευνες πελατών ή / και προσφορές
Επιπλέον, οι εφαρμογές διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας μπορούν να συλλέγουν ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας από τη συσκευή σας, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τοποθεσίας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα τοποθεσίας που παρέχετε.
Για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας, εκτός των περιπτώσεων που η επεξεργασία των δεδομένων σας επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τον νόμο για την επιδίωξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντος ή έχει ήδη νόμιμα χορηγηθεί. Παράλληλα, πάντοτε θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα την Ιστοσελίδα μας ακόμα και εάν δεν αποκαλύψετε τα δεδομένα σας, με εξαίρεση ορισμένες υπηρεσίες/λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας οι οποίες προϋποθέτουν την συλλογή τέτοιων δεδομένων (πχ. αποστολή ενημερωτικών δελτίων – newsletters).
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, όπου αυτό επιτρέπεται ή και επιβάλλεται από τον νόμο, και για την επιδίωξη εννόμου συμφέροντος υπέρτερου της ανάγκης για προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, χωρίς την συγκατάθεσή τους.
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία είναι πάντα συναφή και απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και της «ελαχιστοποίησης» των δεδομένων.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους χρήστες του Ιστοτόπου γίνεται για τους εξής ακόλουθους σκοπούς:
• Αποστολή ενημερωτικών δελτίων – newsletter σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές, προτάσεις χρήσης των προϊόντων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που οι χρήστες παρέχουν στην Εταιρία μέσω σχετικής φόρμας στον Ιστότοπο και δίδοντας παράλληλα την ρητή συγκατάθεσή τους για την αποστολή των διαφημιστικών μηνυμάτων σε αυτή.
• Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – newsletters, διατηρούνται σε αρχείο χωρίς το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της διεύθυνσης, εκτός από την περίπτωση που αυτό συνάγεται από την ίδια την διεύθυνση, καθώς αποτελείται από το όνομα ή επώνυμο του χρήστη.
• Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε στην Ιστοσελίδα μας, θα σας ζητήσουμε το Ονοματεπώνυμό σας, και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), και πιθανόν και την εταιρία στην οποία εργάζεστε, τα οποία στοιχεία θα τηρήσουμε μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με το ερώτημά-μήνυμά σας, που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
• Εάν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς ή προώθησης προϊόντων, τότε θα σας έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων ζητώντας την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία μαζί σας ενδέχεται να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου.
• Ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους Χρήστες μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ώστε να προσαρμόσουμε τον Ιστότοπο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά των Χρηστών, καθώς επίσης και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Κυρίως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των
Ασφάλεια
Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη σύννομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, μη εγκεκριμένη κοινοποίηση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας
Επίσης, δεσμευόμαστε να τηρούμε τις διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) σχετικά με το ενδεχόμενο διαρροής των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί διαρροή των δεδομένων σας από το αρχείο μας λόγω παραβίασης αυτού, δηλώνουμε ότι θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό της διαρροής, αλλά και θα ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατό την αρμόδια εποπτική αρχή και συγκεκριμένα την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και εσάς, τους Χρήστες, εάν η παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Περίοδος διατήρησης
Η εταιρία θα διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο η παρατεταμένη περίοδος διατήρησης. Συγκεκριμένα, η εταιρία θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη απάντησης σε ερωτήματα ή επίλυσης προβλημάτων, παροχής βελτιωμένων και νέων υπηρεσιών και συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις βάσει των εφαρμοστέων νόμων. Όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρία δεν απαιτούνται πλέον με αυτόν τον τρόπο και γι’ αυτούς τους σκοπούς, τότε θα τα καταστρέψουμε ή θα τα διαγράψουμε με ασφαλή τρόπο.

Μη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Δεν θα μεταβιβάσουμε, δεν μοιράσουμε ή άλλως διανείμουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορούμε να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και με θυγατρικές μας σε όλο τον κόσμο που συμφωνούν να μεταχειριστούν αυτά σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εφόσον το επίπεδο προστασίας κρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκές, διαφορετικά υπό την προϋπόθεση διασφάλισης ότι υπάρχει νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Θα ενημερωθείτε επίσης για τη νομική βάση, ποια μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και πού μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν αυτά τα μέτρα ασφαλείας.
Ενδέχεται, επίσης, να μεταβιβάσουμε μέρος ή το σύνολο των δεδομένων που τηρούμε σε τρίτους που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό μας για την επεξεργασία αυτών, πάντοτε σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά ή για σκοπούς όπως η παράδοση υπηρεσιών και προϊόντων, εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, η αξιολόγηση της χρησιμότητας του παρόντος Ιστότοπου, το μάρκετινγκ, η διαχείριση δεδομένων ή η τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συμβληθεί μαζί μας για να χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό και σεβόμενα την παρούσα Πολιτική Προστασίας και την νομοθεσία για την νόμιμη επεξεργασία αυτών, δεσμευόμενα παράλληλα να μην μεταβιβάζουν τα δεδομένα σας σε τρίτους ούτε να τα γνωστοποιούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, όπως επιτρέπεται από εμάς ή όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης της επιχείρησης αυτού του Ιστότοπου ή μέρους αυτής και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτήν, οπότε θα απαιτείται από τον αγοραστή ή εκδοχέα ή διάδοχο να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, τα Προσωπικά Δεδομένα ενδεχομένως αποκαλυφθούν σε τρίτους εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε εξαιτίας ενός εφαρμοστέου νόμου, δικαστικού διατάγματος ή κυβερνητικού κανονισμού ή εάν τέτοια αποκάλυψη είναι άλλως αναγκαία για την υποστήριξη οποιασδήποτε εγκληματικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας εδώ ή στο εξωτερικό.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Αυτή η Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Μπορούμε να παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω ιστοτόποι ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων στους οποίους συνδέουμε ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων εκτός του παρόντος και η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν προορίζεται να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη πέραν του παρόντος Ιστότοπου.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιών
Αν είστε κάτω των 18 ετών, έχετε φυσικά το δικαίωμα να περιηγηθείτε ελεύθερα στις σελίδες αυτού του Ιστοτόπου, αλλά δεν μπορείτε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς δεν μπορείτε να μας δίνετε νόμιμα την συγκατάθεσή σας γι’ αυτό. Δεν θα λάβουμε ποτέ δεδομένα από άτομο που εν γνώσει μας είναι νεότερο των 18 ετών και σε κάθε περίπτωση, αν εκ παραδρομής συλλέξουμε τέτοια δεδομένα σε αρχείο, θα τα διαγράψουμε αμέσως μόλις πληροφορηθούμε ότι πρόκειται για άτομο τέτοιας ηλικίας. Παρακαλώ, εφόσον είστε νεότερος των 18 ετών και ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες και παροχές αυτού του Ιστοτόπου, συμβουλευθείτε τους γονείς σας ή τους ανθρώπους που ασκούν την γονική μέριμνα.

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης και διαγραφής και λοιπών δικαιωμάτων
Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα δεδομένα τα οποία τηρούμε στο αρχείο μας και τα οποία σας αφορούν, καθώς επίσης μπορείτε να ζητήσετε και την διόρθωση ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών.
Μπορείτε, επίσης, να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε στο αρχείο μας και να ζητήσετε αντίγραφο. Οφείλετε να λάβετε υπόψη ότι ενδεχομένως σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Περαιτέρω, μπορείτε - ανά πάσα στιγμή - να ζητήσετε να διαγράψουμε μόνιμα όλα τα δεδομένα που σας αφορούν από το αρχείο μας, εφόσον, ωστόσο, η διατήρησή τους δεν επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την τήρηση μιας νομικής υποχρέωσης κατά το ελληνικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο. Εφόσον μας το ζητήσετε, θα διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τα συστήματά μας, με εξαίρεση τις πληροφορίες που περιέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που μπορούμε να διατηρήσουμε ως απόδειξη των όρων της νομικής σχέσης μεταξύ ημών. Οφείλετε να λάβετε υπόψη ότι ενδεχομένως σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον τα newsletters μας μπορείτε να το πράξετε επιλέγοντας την επιλογή «διαγραφή»/”unsubscribe” ώστε να διαγραφείτε από τις λίστες αποστολής ενημερωτικών δελτίων – newsletters.
Ακόμη, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όποτε το θελήσετε, καθώς επίσης και να ανακαλείτε ελεύθερα την συγκατάθεση που δώσατε για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς βέβαια η ανάκληση αυτή να επηρεάζει την μέχρι τότε επεξεργασία αυτών.
Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε στο αρχείο μας σε μέσο είτε έντυπο είτε ηλεκτρονικό, και να το διαβιβάζετε ελεύθερα σε κάποιον άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να μας ζητάτε την απευθείας διακίνηση των δεδομένων σας σε κάποιον άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
Γενικότερα και σε κάθε αίτημά σας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχονται από τον νόμο, να γνωρίζετε ότι θα σας απαντήσουμε εντός συντόμου και ευλόγου χρονικού διαστήματος παρέχοντάς σας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας.
Μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματά για την άσκηση των δικαιωμάτων σας είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στέλνοντας μας επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρουμε κατωτέρω.

Αναπροσαρμογές της Πολιτικής Απορρήτου
Η Εταιρεία συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της www.mdprofessionnel.com και τα σχετικά με αυτή προϊόντα, και επομένως θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία-ενότητα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή στο σχετικό νόμο θα ενσωματώνεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, σύμφωνα πάντα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Συνεπώς, η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί και αναπροσαρμοσθεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση των χρηστών-επισκεπτών της. Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου παρακαλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου για πιθανές αλλαγές. Σε κάθε δε περίπτωση, από τη συνεχιζόμενη πρόσβαση και χρήση του ιστοτόπου τεκμαίρεται ότι οι επισκέπτες-χρήστες του ιστοτόπου αποδέχονται κάθε υπάρχουσα αλλαγή της Πολιτικής Απορρήτου.
Εάν θεωρήσετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση των νόμων και των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της Ιστοσελίδας μας, παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.